پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عسگر خادم وطنی  : نام و نام خانوادگی
 نفت تهران : دانشکده
گروه اقتصاد و مدیریت انرژی : گروه آموزشی
استادیار : مرتبه علمی
akhademv@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 44202272-021 تلفن : 44239955-021
آدرس: تهران، خیابان ستارخان، خیابان شهید صادقی‌پور (خسرو سابق) جنوبی، خیابان شهید قاسمی‌ زادیان

بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   5.7.5.0
   گروه دورانV5.7.5.0