پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سامانه ثبت اطلاعات واکسیناسیون

( ویژه دانشجویان )


  تاریخ    1400/09/11
  نام  
  نام خانوادگی  
  کدملی  
  بارگذاری لینک کارت واکسن  
  *دانشکده  
  ثبت اطلاعات

 

جهت پیگیری اطلاعات ثبت شده کلیک نمائید.

5.7.5.0
گروه دورانV5.7.5.0