سامانه ثبت اطلاعات واکسیناسیون

( ویژه دانشجویان )


  تاریخ    1402/03/09
  نام  
  نام خانوادگی  
  کدملی  
  بارگذاری لینک کارت واکسن  
  *دانشکده  
  ثبت اطلاعات

 

جهت پیگیری اطلاعات ثبت شده کلیک نمائید.

6.0.19.0
گروه دورانV6.0.19.0