ﺳﻪشنبه, 30 مرداد 2023
معرفی و فعالیتها


  کتاب ها

  رديف

  نام و نام خانوادگی

  نام کتاب

  نام انتشارات

  نوع تالیف

  سال

  1

  غلامرضا راشد

  حل كامل مسائل مكانيك مواد مهندسي

  مهكامه

  تالیف

  1386

  2

  غلامرضا راشد

  مفاهيم پايه رياضيات در علوم مهندسي

  موسسه علمي پژوهشي علم معمار

  تالیف

  1387

  3

  غلامرضا راشد

  مباني آزمون هاي مهندسي مكانيك- مكانيك جامدات

  موسسه علمي پژوهشي علم معمار

  تالیف

  1387

  4

  رياض خراط

  ازدياد برداشت نفت

  نهردانش

  تالیف

  1387

  5

  رياض خراط

  حل تشريحي مسائل كاربرد رياضيات در مهندسي شيمي با نرم افزار مطلب

  دانشگاه صنعتي  اميركبير( پلي تكنيك تهران)

  تالیف

  1387

  6

  رياض خراط

  كاربرد رياضيات در مهندسي شيمي-روش‌هاي تحليلي

  انتشارات اميركبير

  تالیف

  1387

  7

  غلامرضا راشد

  مباني آزمون‌هاي مهندسي مكانيك-مكانيك حرارت و سيالات

  موسسه علمي پژوهشي علم معمار

  تالیف

  1387

  8

  حميد رضايي

  نقش فناوري اطلاعات در بازرگاني و جامعه

  صفار

  ترجمه

  1388

  9

  رياض خراط

  اصول موازنه مواد وانرژي در مهندسي شيمي ونفت

  انتشارات دانشگاه شهيد باهنركرمان

  تالیف

  1388

  10

  محمود افشار

  راهبردهای جهانی بهینه‌سازی مصرف انرژی - جلد اول

  کیفیت و مدیریت

  تالیف

  1388

  11

  محمود افشار

  راهبردهای جهانی بهینه‌سازی مصرف انرژی - جلد سوم

  کیفیت و مدیریت

  تالیف

  1388

  12

  محمود افشار

  راهبردهای جهانی بهینه‌سازی مصرف انرژی - جلد دوم

  کیفیت و مدیریت

  تالیف

  1388

  13

  ناصر تيموري خانه سري

  در آمدي بر سياست‌هاي صنعت نفت جهاني

  تراوا

  ترجمه

  1389

  14

  جمشيد مقدسي

  مرجع كامل مهندسي مخازن نفت و گاز

  پژوهشگاه صنعت نفت

  ترجمه

  1389

  15

  رضا مسيبي بهبهاني

  HEAT TRANSFER AND HEAT TRANSFER FOULING IN PHOSPHORIC ACID EVAPORATORS

  LAMBERT Academic Publishing

  تالیف

  1389

  16

  محمد علي نجف

  موتورهاي ديزل

  كتاب آشنا

  ترجمه

  1390

  17

  سيد جلال الدين هاشمي

  مديريت كيفيت جامع در آموزش

  موسسه علمي پژوهشي علم معمار

  تالیف

  1390

  18

  مسلم  فتاحي

  مباني انتقال جرم و كاربردهاي آن در مهندسي شيمي و نفت

  آزاده

  تالیف

  1390

  19

  رضا مسيبي بهبهاني

  مباني فرآوري و انتقال گاز طبيعي بر مبناي رويكرد به تاسيسات گازي پارس جنوبي

  آييژ

  تالیف

  1390

  20

  منصور فرزام

  مهندسي خوردگي و حفاظت از فلزات

  يادواره كتاب

  تالیف

  1390

  21

  رياض خراط

  كاربرد رياضيات در مهندسي شيمي (جلد اول - مدل‌سازي رياضي و روش‌هاي تحليلي)

  دانشگاه صنعتي امير كبير

  تالیف

  1390

  22

  رضا مسيبي بهبهاني

  ENGLISH FOR CHEMICAL ENGINEERS

  آييژ

  تالیف

  1390

  23

  قاسم زرگر

  چاه آزمايي

  ستايش

  ترجمه

  1390

  24

  سيدمحمدحسين شريفي

  مهندسي قابليت اطمينان

  اميد انقلاب

  تالیف

  1391

  25

  عباس خاكسار منشاد

  اصول مهندسي مخزن 4 مهندسي مخازن گاز ميعاني

  ستايش

  تالیف

  1391

  26

  رياض خراط

  آسفالتین و واکس

  ستایش

  تالیف

  1391

  27

  عباس خاكسار منشاد

  اصول شبيه‌سازي مخازن نفت و گاز

  ستايش

  تالیف

  1391

  28

  رياض خراط

  اصول موازنه مواد و انرژی درمهندسی شیمی و نفت

  دانشگاه شهید باهنر کرمان

  تالیف

  1391

  29

  احمد شريعتي

  Multiwall Carbon Nanotube and Clean Fuel Production

  Lambert Academic publisher

  تالیف

  1391

  30

  احمد شريعتي

  From Worthless FeedStock to Green Fuel

  Lambert Academic Publisher

  تالیف

  1391

  31

  احمد شريعتي

  Novel Cataylyst for CO2 Utilization

  Lambert Academic publisher

  تالیف

  1391

  32

  قاسم زرگر

  چاه آزمايي

  ستايش

  ترجمه

  1391

  33

  عباس خاكسار منشاد

  اصول مهندسي مخزن (1)

  ستايش

  تالیف

  1391

  34

  مهدي شهبازيان

  Fault Isolation Using a Reconstruction Algorithm

  Lambert Academic Publisher

  تالیف

  1391

  35

  عباس خاكسار منشاد

  اصول مهندسي مخزن (2)

  ستايش

  تالیف

  1392

  36

  قاسم زرگر

  مرجع آموزش نرم افزار PETREL با نگرشي بر مدل‌سازي ساختماني

  ستايش

  تالیف

  1392

  37

  رضا مسيبي بهبهاني

  آموزش Aspen HYSYS

  آییژ

  تالیف

  1392

  38

  محمدرضا شكوهي

  ساختار سازماندهی و توصیفی از قراردادها در صنعت نفت ایران

  دانشگاه امام صادق علیه السلام

  تالیف

  1392

  39

  عباس خاكسار منشاد

  کاربرد مکانیک سنگ در مهندسی نفت

  ستایش

  تالیف

  1393

  40

  عباس خاكسار منشاد

  اصول جریان سیالات چند فازی در محیط‌های متخلخل

  ستایش

  ترجمه

  1393

  41

  غالب اچرش زاده

  اثرات فعاليت ورزشي هوازي بر روي الكتروليتهاي سرم خون

  پزوهشگران نشر دانشگاهي

  تالیف

  1393

  42

  رضا مسيبي بهبهاني

  آشنایی با نمودارهای بهره‌برداری

  آییژ

  تالیف

  1393

  43

  نادر محبتي ثمرين

  مراد الميزان في تفسير القران للعلامه سيد محمد حسين طباطبايي

  موسسه فرهنگي هنري براثا

  تالیف

  1393

  44

  محمد علي هاتفي

  خط مشی‌های پروژه رويكرد سيستمي در مديريت روابط پيچيده

  پژوهشگاه صنعت نفت

  ترجمه

  1393

  45

  رضا مسيبي بهبهاني

  طراحی و ساخت خطوط لوله (رویکرد کاربردی)

  آییژ

  ترجمه

  1393

  46

  محمد علي هاتفي

  رهیافت‌های مدیریت پروژه

  پژوهشگاه صنعت نفت

  ترجمه

  1393

  47

  بهرام حبيب نيا

  توصيف چينه نگاري مخزن

  ستايش

  ترجمه

  1393

  48

  بهرام حبيب نيا

  كاربرد مكانيك سنگ در مهندسي نفت

  ستايش

  تالیف

  1393

  49

  غالب اچرش زاده

  روانشناسي ورزش،كتاب راهنماي علوم و پزشكي ورزشي

  پزوهشگران نشر دانشگاهي

  ترجمه

  1394

  50

  غالب اچرش زاده

  به كار بردن تحريك عصبي/عضلاني درسلامت و بيماري

  پزوهشگران نشر دانشگاهي

  ترجمه

  1394

  51

  خليل شهبازي

  سیالات حفاری پیشرفته

  نشر پژوهشی نوآوران شریف

  تالیف

  1394

  52

  جمشيد مقدسي

  كاهنده هاي سرچاهي و معادله‌هاي آن‌ها

  ستايش

  تالیف

  1394

  53

  عباس خاكسار منشاد

  مهندسی بهره‌برداری مخازن هیدروکربوری

  ستایش

  ترجمه

  1394

  54

  هادي اسكندري

  مکانیک محیط‌های پیوسته

  کتابیران

  تالیف

  1394

  55

  مسعود آقاجاني

  شيمي فرآيندهاي پتروشيمي

  نوآوران شريف

  ترجمه

  1394

  56

  رياض خراط

  مدل سازي رياضي در مهندسي شيمي و نفت

  دانشگاه صنعتي اميركبير

  تالیف

  1394

  57

  رياض خراط

  تنش‌هاي برجا و ژئو مكانيك مخازن هيدروكربوري

  ستايش

  تالیف

  1394

  58

  عباس عليمرادي شريف آبادي

  مدليابي معادلات ساختاري با نرم افزار Amos

  انتشارات فدك ايساتيس

  تالیف

  1394

  59

  محمد علي هاتفي

  مدیریت پروژه خلاق

  انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  ترجمه

  1394

  60

  رحيم سياح

  قرارهاي دادسرا از منظر فقه و حقوق ایران

  انتشارات نوروزي

  تالیف

  1394

  61

  رحيم سياح

  جرم جاسوسي در فقه و حقوق ایران

  نوروزي

  تالیف

  1394

  62

  نادر محبتي ثمرين

  هستی شناسی و عرفان

  کیکاوس

  ترجمه

  1394

  63

  بهرام حبيب نيا

  زمين شناسي فيزيكي (عمومي)

  ستايش

  ترجمه

  1394

  64

  عباس خاكسار منشاد

  مغزه گیری

  ستایش

  تالیف

  1394

  65

  عباس خاكسار منشاد

  كنترل فوران چاه‌هاي نفت و گاز

  ستايش

  ترجمه

  1395

  66

  محمد علي هاتفي

  برگ‌هایی از آموزه‌های مدیریت

  فدک ایساتیس

  تالیف

  1395

  67

  بهرام حبيب نيا

  طراحي شكاف هيدروليكي در مهندسي نفت

  ستايش

  تالیف

  1395

  68

  رضا مسيبي بهبهاني

  تشریح کامل مسایل سینتیک و طراحی راکتور شيميايي

  آییژ

  تالیف

  1395

  69

  عباس خاكسار منشاد

  مرجع آموزش تصویری نرم افزار drilling office

  ستایش

  تالیف

  1395

  70

  جمشيد مقدسي

  Managed Pressure Drilling: An overiew of methods, tools and candidate selection

  AMAZON

  تالیف

  1395

  71

  غلامرضا راشد

  مقدمه‌ای بر ریاضیات کاربردی در مهندسی مکانیک

  سخن شهروند

  تالیف

  1396

  72

  رضا مسيبي بهبهاني

  فرایندهای جداساز غشایی

  آییژ

  تالیف

  1396

  73

  محمد علي هاتفي

  مدیریت پروژه خلاق

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  ترجمه

  1396

  74

  جمشيد مقدسي

  آزمايشگاه مهندسي حفاري

  ستايش

  تالیف

  1396

  75

  قاسم زرگر

  روش‌هاي ازدياد برداشت نفت سنگين و ماسه هاي قيري

  ستايش

  ترجمه

  1396

  76

  غلامرضا صالحي

  ترمودینامیک مهندسی شیمی

  تایماز

  ترجمه

  1397

  77

  سيامك مرادي

  Reservoir Engineering The Fundamentals, Simulation, and Management of Conventional and Unconventional Recoveries

  ستایش

  ترجمه

  1397

  78

  مسعود منجزي

  داستان هایی کوتاه از نویسندگان بزرگ

  الیما

  ترجمه

  1397

  79

  محمد توكلي محمدي

  حسابداری صنایع نفت و گاز

  فرهنگ صبا

  تالیف

  1397

  80

  غلامرضا راشد

  مکانیک شکست مقدماتی

  آییژ

  تالیف

  1397

  81

  غلامرضا صالحي

  فناوری‌ها و روش‌های کاهش مصرف سوخت

  امید انقلاب

  ترجمه

  1397

  82

  محمد علي هاتفي

  مدیریت پروژه - بدون دردسر

  فدک ایساتیس

  ترجمه

  1397

  83

  سودابه  نيك منش

  پدیده‌های انتقال محاسباتی سیستم‌های سیال-ذره

  نوروزی

  ترجمه

  1397

  84

  الهه حامد محولاتي

  مهندسي مخزن(مباني ،مديريت و شبيه سازي در مخازن متعارف و نامتعارف)

  ستايش

  ترجمه

  1397

  85

  جمشيد مقدسي

  مباني تكميل چاه

  ستايش

  ترجمه

  1397

  86

  شاهين كرد

  مبانی چاه‌آزمایی کاربردی

  تراوا

  تالیف

  1398  دانشگاه صنعت نفت در پیام‌رسان سروش