محسن متوسل، مربی

دکتری مهندسی شیمی

دانشکده: نفت آبادان
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
تلفن: 53323520-061
پست الکترونيک : motavassel@put.ac.ir


بیوگرافی


تخصص : دکتری مهندسی شیمی
دانشگاه : اصفهان

 

فعالیت‌های اجرایی


  • رئيس بخش مهندسی دانشكده نفت آبادان 1371 الي 1374
  • رئيس آموزش دانشكده نفت آبادان 1374 الي 1376  و  1379 الي 1381
  • معاون اداری مالی دانشكده نفت آبادان 1381 الي 1383
  • معاون آموزشی دانشكده نفت آبادان 1383 الي 1385
  • معاون دانشجویی و فرهنگي دانشگاه صنعت نفت 1385 الي 1390
  • معاون دانشجويی دانشگاه صنعت نفت 1390  الی 1393
  • مدیر گروه مهندسی شیمی دانشکده نفت آبادان 1393 تا 1395
  • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعت نفت از سال 1395 تا کنون
  • رئیس دانشکده نفت آبادان از سال 1397تاکنون

فعالیت‌های علمی و پژوهشی(مقاله،کنفرانس،کتب)


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

دروس ارائه شده


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

برنامه هفتگی


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

افتخارات


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0