معرفی معاونت پژوهشی و فناوری

اداره كل امور پژوهشی دانشگاه عهده‌دار نظارت بر حسن اجراي آئين‌نامه‌ها و فعاليت‌هاي پژوهشی دانشكده‌ها، انجام كليه خدمات پژوهشی مرتبط با دانشجويان از بدو ورود تا پايان فارغ‌التحصيلي، مكاتبات متعدد با سازمان‌ها و دانشگاه‌هاي مختلف كشور در خصوص دانشجويان و فارغ‌التحصيلان و ... مي‌باشد.
امور پذيرش و مشمولين و امور فارغ‌التحصيلان از واحدهاي زيرمجموعه اين اداره كل مي‌باشند.
 
 

رئوس فعالیت ها:

- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهش و فناوری دانشگاه ، مطابق با مصوبات ، مقررات و آیین نامه های مربوطه

- برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاریهای علمی و بین المللی.

- اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پزوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور.

بیشتر بخوانید

 6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0