123

معاونت پژوهشی و فناوری
  معرفی معاونت پژوهشی و فناوری

  اداره كل امور پژوهشی دانشگاه عهده‌دار نظارت بر حسن اجراي آئين‌نامه‌ها و فعاليت‌هاي پژوهشی دانشكده‌ها، انجام كليه خدمات پژوهشی مرتبط با دانشجويان از بدو ورود تا پايان فارغ‌التحصيلي، مكاتبات متعدد با سازمان‌ها و دانشگاه‌هاي مختلف كشور در خصوص دانشجويان و فارغ‌التحصيلان و ... مي‌باشد.
  امور پذيرش و مشمولين و امور فارغ‌التحصيلان از واحدهاي زيرمجموعه اين اداره كل مي‌باشند.
   
   

  رئوس فعالیت ها:

  - اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهش و فناوری دانشگاه ، مطابق با مصوبات ، مقررات و آیین نامه های مربوطه

  - برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاریهای علمی و بین المللی.

  - اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پزوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور.

  بیشتر بخوانید

   


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0