پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


علی محمد قنبری  : نام و نام خانوادگی
نفت تهران : دانشکده
گروه حسابداری : گروه آموزشی
استادیار : مرتبه علمی
aganbari@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 44247678-021 تلفن : 44247678-021
: آدرس
بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   5.5.8.0
   گروه دورانV5.5.8.0