پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رضا مسیبی بهبهانی، استاد

دکتری مهندسی شیمی

دانشکده: نفت اهواز
گروه آموزشی : مهندسی گاز
تلفن: 53152010-061
پست الکترونيک : behbahani@put.ac.ir

 


بیوگرافی


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

 

فعالیت‌های اجرایی


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

فعالیت‌های علمی و پژوهشی(مقاله،کنفرانس،کتب)


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

دروس ارائه شده


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

برنامه هفتگی


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

برنامه هفتگی


هیچ داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.


5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0