پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

امور فارغ التحصیلان

 

      
اين واحد به دليل بيماري كرونا از پذيرش هرگونه مراجعه حضوري معذور مي‌باشد.
 
:: بررسي پرونده فارغ‌التحصيلي
بعد از فارغ‌التحصيلي فرد در دانشكده محل تحصيل و ثبت نمرات و انجام تسويه‌حساب‌هاي مربوطه در دانشكده، پرونده آموزشي جهت بررسي به ستاد دانشگاه ارسال و در صورت نبود اشكال در پرونده و كامل بودن آن، كارهاي ذيل انجام مي‌گردد:

1) صدور نامه لغو معافيت تحصيلي (خطاب به پليس +10) حداكثر 5 روز بعد از ارسال پرونده از دانشكده و ارسال آن به آدرسي كه فرد فارغ‌التحصيل در فرم تسويه‌حساب نوشته است.
2) معرفي افراد به اداره تامين نيروي انساني وزارت نفت و ارسال نامه به معاونت برنامه‌ريزي و طرح‌هاي وزارت نفت (براي فارغ‌التحصيلان گروه الف)

 

لازم به ذكر است پرونده‌هايي كه از نظر پذيرشي داراي نقص باشند، امور مربوط به فارغ‌التحصيلي و حتي بررسي پرونده به بعد از رفع نقص موكول مي‌گردد (براي اطلاع از نقص احتمالي، به قسمت نواقص پرونده در امور پذيرش و مشمولين در سايت دانشگاه (كليك نمائيد) مراجعه شود).
 

*صدور دو نامه فوق، نيازي به درخواست ندارد*

 

5.7.5.0
گروه دورانV5.7.5.0