الثلاثاء, جوان 18, 2019
ساختار سازمانی دانشگاه

معرفي و فعالیتها

  ارتباط دانشگاه با صنعت

   


  دانشگاه صنعت نفت با فراهم نمودن امكانات پيشرفته آموزشي از قبيل تجهيزات منحصر به فرد آزمايشگاهي و تحقيقاتي و ارتباط تنگاتنگ خود با مراكز تحقيقاتي و دانشگاه هاي معتبر جهان در زمينه هاي مهندسي نفت و گاز توانسته است بستري را فراهم نمايد تا از طريق تربيت دانشجويان ممتاز و نمونه رشد و خودكفايي صنعت نفت كشور را زمينه سازي نمايد.اين دانشگاه با در اختيار داشتن كادر علمي توانا و ارتباط سيستماتيك خود با صنعت نفت كشور انجام پروژه ها و طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي را در جهت كاربردي تر نمودن و رشد بيش از پيش دانشجويان در دستور كار خود قرار داده است.

  تجربه موفق تربيت نيروي متخصص و كارشناس در دانشگاه صنعت نفت كشور اين پيام را در ذهن ما طنين انداز مي كند كه سرمايه گذاري صنعت در دانشگاه يك هزينه نيست بلكه يك سرمايه گذاري بلند مدت مي باشد.
   

  •  پروژه هاي در دست انجام دانشگاه عبارتند از :  

   • - طراحي و تهيه نرم افزار مدل سازي خودكار خواص سيالات هيدروكربوري با استفاده از الگوريتم هاي پيش بيني كننده جهت تنظيم معادلات حالت  (فاز دوم)

   1. - كسب دانش فني فرايندMTO در مقياس بنچ

   2. - بهينه سازي سيستم كنترل پالايشگاه گاز سرخون و تاسيسات گورزين و تعيين پارامترهاي بهينه كنترلرهاي PID

   3. - بررسي فني و اقتصادي استفاده از نسبت هاي بالاتر اختلاط خاك فسفات داخلي با خارجي جهت توليد اسيد فسفريك در واحد اسيد فسفريك آريا فسفريك

   4. - طراحي و ساخت ربات بالا رونده از سطوح فلزي از جمله مخازن و برج ها

   5. - بهينه كاوي و ارائه پروژه هاي عملي جهت بهبود و ارتقاء نرم افزارهاي نت(CMMS) موجود در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي(مميزي نت)

   6. - تاثير  شرايط عمليات توليد و  ريزساختار فولاد هاي API 5L 1X52 و Grade B  بر مقاومت به خوردگي تنشي سولفيدي (SSCC) و ترك القايي هيدروژني (HIC) لوله هاي انتقال نفت و گاز

   7. - طراحي و اجراي مدل اندازه گيري و برآورد اثرات عوامل موثر بر تغيير بهاي تمام شده فعاليت هاي انجام شده و همچنين در حال اجراي بخش خشكي و حفاري فاز هاي 20 و 21  پارس جنوبي

   8. - تعيين حريم ايمني ده سكوي فراساحلي و تأسيسات ساحلي بر اساس مدل سازي پيامد (پايلوت تأسيسات ساحلي: تأسيسات جزيره خارگ)  

   1. - طراحي و توسعه سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) براي نيروگاه برق سيكل تركيبي و بخار شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي

   2. - بررسي سيستم جامع توليد و مصرف آب مقطر و ارائه راهكارهاي رسانيدن توليد واحد آب مقطر سازي به ظرفيت طراحي

   3. - طراحي و اجراي مدل اندازه گيري بهاي تمام شده واقعي و بر آورد بهاي تمام شده اقتصادي فاز هاي 15 و 16 پارس جنوبي (بخش خشكي)

   4. - اندازه گيري تحليل و مقايسه تطبيقي بهاي تمام شده واقعي و  اقتصادي  بخش فراساحل فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي

   5. - اندازه گيري، تحليل و مقايسه تطبيقي بهاي تمام شده بخش خشكي (پروژه OIEC) فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي