پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 16 تیر 2021
ساختار سازمانی دانشگاه

معرفی و فعالیتها


  ارتباط دانشگاه با صنعت

   

  دانشگاه صنعت نفت با فراهم نمودن امكانات پيشرفته آموزشي از قبيل تجهيزات منحصر به فرد آزمايشگاهي و تحقيقاتي و ارتباط تنگاتنگ خود با مراكز تحقيقاتي و دانشگاه‌هاي معتبر جهان در زمينه‌هاي مهندسي نفت و گاز توانسته است بستري را فراهم نمايد تا از طريق تربيت دانشجويان ممتاز و نمونه، رشد و خودكفايي صنعت نفت كشور را زمينه‌سازي نمايد. اين دانشگاه با در اختيار داشتن كادر علمي توانا و ارتباط سيستماتيك خود با صنعت نفت كشور، انجام پروژه‌ها و طرح‌هاي پژوهشي را در جهت كاربردي‌تر نمودن و رشد بيش از پيش دانشجويان در دستور كار خود قرار داده استتجربه موفق تربيت نيروي متخصص و كارشناس در دانشگاه صنعت نفت كشور اين پيام را در ذهن ما طنين‌انداز مي‌كند كه سرمايه‌گذاري صنعت در دانشگاه يك هزينه نيست بلكه يك سرمايه‌گذاري بلندمدت مي‌باشد.
   

  مدير ارتباط با صنعت دانشگاه

  مهندس حسن بهبهاني

  فوق ليسانس مهندسي شيمي- دانشگاه صنعتي اصفهان

  تلفن:53152010-061

   پست الكترونيكي:  h.behbahani@put.ac.ir

  •  پروژه‌هاي در دست انجام دانشگاه عبارتند از :  
  1.       طراحي و اجراي مدل اندازه‌گيري بهاي تمام شده واقعي و برآورد بهاي تمام شده اقتصادي فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي (بخش خشكي)
  2.       اندازه‌گيري تحليل و مقايسه تطبيقي بهاي تمام شده واقعي و  اقتصادي بخش فراساحل فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي
  3.
         اندازه‌گيري، تحليل و مقايسه تطبيقي بهاي تمام‌شده بخش خشكي (پروژه OIEC) فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي
  4.       طراحي مدل، بررسي و اظهارنظر در خصوص مستندات و محاسبات بهاي تمام شده بخش فراساحل پروژه فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي
  5.       طراحي و اجراي مدل اندازه‌گيري و برآورد اثرات عوامل موثر بر تغيير بهاي تمام شده فعاليت‌هاي انجام شده و همچنين در حال اجراي بخش خشكي و حفاري فازهاي 20 و 21  پارس جنوبي
  6.       تدوين مجموعه اصول جامع طراحي/ مهندسي حفاري ساخت چاه در ايران
  7.       تهيه راهنما بر اساس مطالعه موردي جانمايي آشكار سازها (Detectors) در محوطه‌هاي فرايندي و مخازن ذخيره به كمك روش‌هاي پيشرفته محاسباتي ارزيابي پيامد، ارزيابي ريسك و فركانس نشتي
  8.       بهينه‌سازي توليد ميدان بلال با ساخت مدل شبكه‌اي يكپارچه و استفاده از نرم‌افزار‌هاي موجود
  9.       اندازه‌گيري و ارزيابي بهاي تمام‌شده و نيز برآورد اقتصادي بهاي تمام‌شده به همراه بررسي‌هاي فني و حقوقي پروژه فاز 14 پارس جنوبي
  10.   ارزيابي عملكرد مالي شركت‌هاي زير مجموعه و حوزه ستادي شركت ملي گاز ايران