پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 28 آذر 2020
معرفي و فعاليت ها

  پيوند

  مركز بهداشت و درمان  :: آشنائي با امكانات بهداشت و درمان

  1-
  بيمه خدمات درماني دانشجويان :
  دانشگاه صنعت نفت به منظور ارائه خدمات درماني دانشجويان مذكور، همسر وفرزندان ايشان در طول تحصيل، قرارداد ويژه‌اي باسازمان بيمه خدمات درماني كشور و يا سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت منعقد مي‌نمايند تا از اين طريق دانشجويان تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار گيرند .


  2- بيمه حوادث دانشجوئي :
  دانشگاه صنعت نفت به منظور تحت پوشش قرار دادن دانشجويان از امتيازات بيمه حوادث، اقدام به انعقاد قرار داد با يكي از شركت‌هاي معتبر بيمه در كشور خواهد نمود تا از اين طريق كليه دانشجويان موضوع اين آيين‌نامه تحت پوشش بيمه حوادث دانشجوئي قرار گيرند .

  :: انتخاب اتاق نمونه خوابگاه در دانشگاه :

  در راستای انتخاب اتاق نمونه بر اساس ابلاغیه دفتر سلامت امور دانشجویان وزارت علوم و تحقیقات فناوری، شایسته است دانشجویان فرم خودارزیابی ذیل را  جهت شرکت در انتخاب اتاق نمونه،دانلود و پرنموده و حداکثر تا پایان فروردین ماه، به امور دانشجویی دانشکده ها تحویل دهند .


  :: ملاک و معیارهای انتخاب اتاق نمونه :

  - رعایت نظم و ترتیب در اتاق

  - جلوگیری از جلب حشرات و جوندگان موذی به داخل اتاقها

  - رعابت بهداشت فردی

  - نگهداری صحیح مواد غذایی

  - جلوگیری از تکثیر عوامل بیماری زا و حساسیت زا .

  - رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط


  شیوه نامه و فرم انتخاب اتاق نمونه بهداشتی دانشجویان