there is no image , please add image to slider


قرآن و عترت

فعالیت‌های قرآنی در راستاي تحقق هدف تقویت بنیه اسلامی دانشگاهیان در رأس تمام فعالیت‌های علمي، فرهنگي و اجتماعي دانشگاه می‌باشد و با بهره‌مندی از ایده‌های دانشگاهيان (دانشجويان، استادان و كاركنان) انجام می‌شود. واحد قرآن و عترت مديريت فرهنگي، تلاش می‌کند با ايجاد زمینه‌های مناسب، جهت انسجام و استمرار فعالیت‌های قرآني و استفاده از توانمندی‌های هر سه قشر، در تقويت حس مشاركت بين فعالان قرآني در دانشگاه بكوشد و به بهره‌مندی بيشتر از آموزه‌های قرآنی در جهت توسعه علمي و فرهنگي دانشگاه، كمك کند.


5.1.0.0
V5.1.0.0