صفحه شخصی دکتر عباس هلالی زاده

     دانشگاه صنعت نفت   اعضای هیات علمی  دكترعباس هلالي زاده


         عضو هيئت علمي  دانشگاه دكتر عباس هلالي زاده
 
 دكتري مهندسي شيمي- انتقال حرارت

 عضو هیات علمی گروه مهندسي نفت 

 تلفن : 5122326-0611

 نمابر : 5551019-0611

 پست الكترونيكي : Helalizadeh@put.ac.ir


 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0