• ساعت : ۱۷:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ 
انتصابات جدید در دانشگاه صنعت نفت
با حکم رئیس دانشگاه، مدیران گروه‌های "مهندسی گاز" دانشکده نفت اهواز، "مهندسی شیمی" و "مهندسی مکانیک" دانشکده نفت آبادان منصوب شدند.

طی احکام جداگانه ای از سوی آقای دکتر محمد چهاردولی رئیس دانشگاه صنعت نفت، آقایان دکتر احمد شریعتی به عنوان"مدیر گروه مهندسی گاز" دانشکده نفت اهواز، دکتر محسن متوسل به عنوان "مدیر گروه مهندسی شیمی" و دکتر پدرام عدالت به عنوان "مدیر گروه مهندسی مکانیک" دانشکده نفت آبادان منصوب گردیدند.

منبع خبر
روابط عمومی دانشگاه
امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0