اهمیت وجود روابط عمومی در سازمان
روابط عمومی هنر برقراری ارتباط در جهت اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان و همچنین زمینه‌سازی برای دریافت انتظارات و خواسته‌های مخاطبان برای حرکت در مسیر آن است. به عبارت دیگر روابط عمومی هنر مردم‌داری است. روابط عمومی تمامی تلاش خود را معطوف تنظیم روابط سازمان و مردم می‌کند، هوشمندانه سعی می‌نماید اهداف و برنامه‌ی سازمان با اتکا به اصول اخلاقی و رسالت حرفه‌ای در قالب کار برنامه‌ای در جهت تحقق و حفظ منافع سازمان و مردم بکار بندد. وظایف روابط عمومی برقراری ارتباط صحیح و منطقی و اصولی با مخاطبان و همچنین اطلاع‌رسانی شفاف و روشن و دریافت انتظارات و خواسته‌های مخاطبان با بکارگیری روش و فنون مختلف می‌باشد.
امروزه اهمیت و نقش روابط عمومی‌ها در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، پیچیدگی و پویای روزافزون اجتماعات بشری است. یکی از عواملی که در سرنوشت هر موسسه، گروه و فرد اهمیت و ارزش اساسی دارد و آن‌ها را در نیل به هدف‌هایشان یاری می‌دهد، کیفیت رابطه آن‌ها با افراد و موسساتی است که با آن سروکار دارند و همچنین افکار عمومی جامعه‌ای که در آن به فعالیت مشغولند. هر اندازه این ارتباط به طور مستقر و به شکل موثری گسترش یافته باشد، به همان اندازه آن فرد، گروه و موسسه در دستیابی به اهداف خود موفق خواهد بود. اکنون به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت پذیرفته شده که افراد و موسسات برای رسیدن هرچه بهتر و راحت‌تر به مقاصد خود نیازمند برقراری ارتباط، حسن رابطه و درک متقابل و توسعه تفاهم با یکدیگر و عموم مردم می‌باشند. از همین روست که برقراری ارتباط موثر با اشکال مختلف و در یک کلمه "ارتباطات" یکی از مفاهیمی است که امروزه از گروه‌های کوچک تا سازمان‌های بزرگ از اهمیت بسزایی برخوردار است و حیات سازمانی بستگی زیادی به آن دارد.
 مدیران و موسسات به دلایل فوق از چند دهه پیش به این طرف در تشکیلات خود اقدام به تاسیس دفتر، واحد و یا بخشی تحت عنوان "روابط عمومی" نمودند تا از طریق آن ارتباط مفید و موثر را با افراد خارج و داخل سازمان برقرار نمایند و با آگاه کردن، تشویق و ترغیب آنان، به اهداف مدیران، سریعتر، راحت‌تر و با هزینه کمتر جامه عمل بپوشانند.
جایگاه روابط عمومی بسیار گسترده و عمیق‌تر از یک اطلاع‌رسانی سازمانمدار است تا جایی که گفته می‌شود در برخورد تمدن‌ها، این روابط عمومی‌ها هستند که از شدت برخورد می‌کاهند و زمینه تفاهم را در ابعاد کلان فراهم می‌آورند.

اهداف روابط عمومي دانشگاه صنعت نفت

  
    واحد روابط عمومی دانشگاه با هدف بکارگیری مجموعه‌ای از عملیات ارتباطی آگاهانه و مبتنی بر تحقیق و برنامه و با رویکرد اعتمادسازی و حمایت مستمر از مخاطبان، خود را متعهد به اصول دانسته و خط مشی خود را در 8 محور ذيل اعلام می‌دارد:
1. برنامه‌ريزي و پژوهش
2. مطالعات اجتماعي
3. ارتباطات اجتماعي
4. ارتباطات الكترونيك
5. ارتباطات رسانه‌اي
6. تبليغات رسانه‌اي
7. انتشارات
8. امور نمايشگاهي
 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0