روابط عمومي فعاليتي است ممتد، مداوم و طرح‌ريزي شده كه از طريق آن، افراد و سازمان‌ها مي‌‌كوشند تا تفاهم و پشتيباني كساني را كه با آن‌ها سروكار دارند به دست آورند و در حقيقت بخشي از مديريت است و در اغلب موارد نقش مغز متفكر، قلب تپنده، دست اجراء، پاي پيشرفت، گوش شنوا، چشم بينا و زبان گوياي سازمان مديريت آن را ايفا مي‌كند.
فعاليتي كه روابط عمومي انجام مي‌دهد در يك كلمه «ارتباط» از ديدگاه نظري «علم» از جنبه عملي و اجرايي خود «فن» و از جنبه خلاقانه و زيبايي شناختي «هنر» است و آيينه تمام نماي سازمان و جايگاه دريافت و انتقال اطلاعات است.

روابط عمومي در حقيقت شبكه هوشيار، بانك اطلاعات، مغز متفكر سازمان و پل ارتباطي آن با افكار عمومي و مخاطبان خاص و عام و با نگرش‌ها و تمايلات و عادات و سلايق متفاوت است و بايد خصلت‌هايي چون قانون‌مداري، نظم، شجاعت، ابراز عقيده، تحمل شنيدن آراي مخالفان، احترام به حقوق فردي و اجتماعي ديگران و صداقت رشد و توسعه نمايد.
روابط عمومي اعمال فلسفه، فلسفه اجتماعي، مشاور و كاركرد ارتباطي مديريت است كه؛ از اين جهت يكي از اصلي‌ترين اركان براي پايه‌گذاري يك روابط عمومي كارآمد و مسئوليت‌پذير در دستگاه اين است كه زيرنظر بالاترين مقام دستگاه و سازمان انجام وظيفه نمايد.
روابط عمومی‌ در پی ‌ارتباط دو سویه‌ با مخاطب‌ بوده و صرفاً به‌ دنبال‌ "اطلاع‌رسانی" نیست‌، بلکه ‌مکمل‌ این ‌فرآیند را "اطلاع‌‌یابی‌"می‌‌داند. در واقع‌، روابط عمومی ‌از طریق‌ "اطلاع‌یابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌" بر اهمیت‌ تأثیرپذیری ‌از افکار عمومی ‌صحه‌ می‌گذارد.
روابط عمومی، مجموعه‌‌ای از عملیات ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است که با استفاده از شیوه‌های علمی و هنری به دنبال ارتباط با مردم و اطلاع‌یابی از نظرهای آنان، تجزیه و تحلیل گرایش‌های مخاطبان و افکار عمومی به منظور گفتگو با آنان برای رسیدن به تفاهم با کاربرد روش‌ها و ابزارهای ارتباطی نوشتاری، گفتاری، دیداری و شنیداری است.
روابط عمومی در هر سازمانی، سامانه‌ي برقراری ارتباط مؤثر، نزدیک و سازنده مدیریت آن سازمان با دیگر بخش‌ها اعم از بخش‌های درونی یا بخش‌های بیرونی محسوب می‌شود. با برقراری این ارتباط به نحو شایسته، امکان تطابق بروندادهای یک سازمان با نیازهای بیرونی فراهم می‌شود. فرآیندی که علت وجودی پیدایش و استمرار حیات آن سازمان محسوب می‌شود. روابط عمومی در حقیقت، ابزار دوگانه‌ای است که از یک سو باعث آگاهی مدیران از محیط پیرامون آن‌ها می‌شود و از سوی دیگر باعث انعکاس درست فعالیت آنان به جمعیت مخاطب می‌گردد. برقراری این ارتباط دوطرفه در هر سطحی، مترادف سطح توفیق روابط عمومی است.
اکنون پهنه روابط عمومی، بیشتر کانونی بین‌المللی پیدا کرده است و تکنولوژی، راه امکانات ارتباطی جدیدی را به روی آن گشوده و کارشناس حرفه‌ای روابط عمومی، مدام با تضادهای عمده درگیر است. حداقل، بخشی از پیشرفتها و تحولات در روابط عمومی، مرهون نیروهای اجتماعی و پیشرفت تکنولوژیک است. مسئولیتهای روزافزون و تعهدات  گسترده‌تری که بر عهده روابط عمومی نهاده شده، کارشناسان روابط عمومی را به مطالعه پیگیر برنامه‌های آموزشی، نظریه و معیارهای حرفه‌ای برانگیخته است.

منشور اخلاقي روابط عمومي

1.
رفتار انساني
ما معتقديم عبوديت، تهذيب نفس و تربيت انساني، محور اصلي توسعه و رشد بشريت بوده و رستگاري و سعادت را در نزديكي به خداوند و مراعات اصول و تعاليم روح‌بخش دين مبين اسلام مي‌دانيم و در اين راستا حفظ شئونات اسلامي، اخلاقي و وارستگي ظاهري در عرصه فعاليت‌هاي روابط عمومي را مقدم مي‌شماريم.
2. التزام به قانون
ما خود را نسبت به انجام وظايف مبتني بر رعايت موازين و مقررات قانوني، اخلاقي و حرفه‌اي روابط عمومي ملزم مي‌دانيم.
3. خدمت به مردم
فعاليت‌هاي انجمن، برگرفته از اصول علمي و تاسيسي روابط عمومي يعني تكريم مخاطب، صداقت، گفتگو، شفافيت، امانت‌داري، انصاف و بي‌طرفي است. ما تمام تلاش خود را بر خدمت به جامعه و پاسخگويي متمركز مي‌كنيم و پاسخگويي به مردم را تكليف حرفه‌اي و وظيفه انساني خود مي‌دانيم.
4. حرفه‌گرايي
ما همواره براي افزايش آموخته‌ها، بهبود نگرش و پرورش مهارت‌هاي خويش مي‌كوشيم و در همه زمينه‌ها خلاقيت و نوآوري را به عنوان يكي از اصول اساسي روابط عمومي سرلوحه انديشه و عمل خود قرار داده و حضور موثر و با كيفيت در عرصه روابط عمومي را مستلزم آموزش مستمر، تحقيق و برنامه‌ريزي مي‌دانيم.
5. صداقت
ما در انجام وظايف خود، صداقت و درستكاري را كه از اصول حرفه‌اي و اخلاقي روابط عمومي است در راس فعاليت‌هاي خود قرار داده و آن را در جلب و حفظ اعتماد مردم به كار مي‌گيريم.
ما هيچ اقدامي را با هدف نادرست و فريبنده انجام نمي‌دهيم و از فعاليت‌هايي كه ماهيت گمراه‌كننده داشته باشد حمايت و پشتيباني نمي‌كنيم.
6. گفتگو
ما خواهان ايجاد شرايط اخلاقي، فرهنگي و عقلايي گفتگو به منظور شنيدن صداي مخاطبان و پاسخگويي به آنان هستيم.
7. شفافيت
ما اعتقاد داريم روابط عمومي، حرفه‌اي است كه نياز دارد فعاليت‌هاي خود را به صورت آشكارا و در فضاي باز بدون ابهام انجام دهد تا سياست‌هاي عمومي، تغييرات و اقدامات عمده به طور شفاف در اختيار مخاطبان قرار گيرد كه اين امر سبب افزايش اعتماد عمومي نيز مي‌شود.
8. رازداري
ما اعضاي انجمن متخصصان روابط عمومي به منظور افزايش اعتماد عمومي، رازداري را در راس فعاليت‌هاي خود قرار مي‌دهيم.
9. مشاركت‌گرايي
ما اعضاي انجمن متخصصان روابط عمومي به مشاركت سازنده مخاطبان در پيشبرد اهداف و  بهينه‌سازي فعاليت‌هاي حرفه‌اي احترام مي‌گذاريم.
10. رقابت سالم
ما به شهرت حرفه‌اي ساير سازمان‌ها، ارگان‌ها، شركت‌ها، موسسات، انجمن‌ها و تشكل‌ها احترام گذاشته و به اعتبار هيچ شخص و موسسه‌اي عمدا و سهوا صدمه نمي زنيم.
ما نسبت به انجام مطلوب وظايف خود در جهت بهبود فضاي كسب و كار پايبند هستيم و از هر اقدامي كه بتواند به اعتلاي دانش و حرفه‌اي‌گرايي روابط عمومي بيانجامند حمايت و پشتيباني   مي‌كنيم.

اين منشور اخلاقي در 25 شهريور‌ماه 1393، توسط اعضاي هيات مديره انجمن متخصصان روابط عمومي به تصويب رسيد.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0