سامانه اطلاع رسانی نتایج آزمون های تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعت نفت

ورود به سامانه نتایج آزمون کارشناسی ارشد ( استعدادهای درخشان )

راهنمای ورود ( کارشناسی ارشد )
 
جهت مشاهده نتایج آزمون کارشناسی ارشد ( استعدادهای درخشان )
شماره دانشجویی کارشناسی به عنوان نام کاربری و کد ملی به عنوان رمز عبور استفاده گردد.

ورود به سامانه نتایج آزمون دکتری

راهنمای ورود ( دکتری )
 
جهت مشاهده نتایج آزمون دکتری
شماره داوطلبی به عنوان نام کاربری و کد ملی به عنوان کلمه عبور استفاده گردد.

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0