روند دریافت دانشنامه

   

  مدارك لازم جهت تحويل دانشنامه (مقطع كارشناسي) و گواهينامه (مقطع كارداني) براي متقاضياني كه هيچ‌گونه تعهدي ندارند (بدهي به دانشگاه و تعهد به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري):

  ** زمان تقريبي لازم براي آماده سازي مدارك يك ماه مي‌باشد **

  ارسال كليه مدارك مندرج در سايت دانشگاه از طريق پست و ثبت‌نام در سامانه وزارت علوم (بند 13) براي همه فارغ‌التحصيلان به صورت همزمان الزامي مي‌باشد. كار داراي دو مرحله بوده:

  1- بررسي مدارك ارسالي و بررسي سامانه توسط كارشناس دانشگاه

  2- بررسي و تائيد نهايي فرآيند در سامانه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

   در انتها، لغو تعهد آموزش رايگان در سامانه صورت گرفته و پس از آن لازم است به منظور هماهنگي جهت دريافت اصل مدارك تحصيلي با دانشگاه تماس بگيريد. در هر دو مرحله (بررسي كارشناس دانشگاه و بررسي وزارت علوم)، فرد متقاضي جهت اطلاع از فرآيند، پيامك دريافت مي‌نمايد.

  1. تكميل فرم تقاضاي دريافت دانشنامه يا گواهينامه (دريافت فرم  D1)   
  2.  تكميل فرم تقاضاي دريافت دانشنامه براي فارغ‌التحصيلان رشته پرستاري (دريافت فرم)  
  3.  كپي پايان طرح براي فارغ‌التحصيلان رشته پرستاري
  4. كپي برابر اصل شده پشت و روي كارت پايان خدمت يا معافيت سربازي براي فارغ‌التحصيلان ذكور
  5. تكميل فرم حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه صنعت نفت براي كليه فارغ‌التحصيلان الزامي مي‌باشد (دريافت فرم و مدارك امور دانشجويي). سپس براي ارجاع اين نامه به آموزش كل، فرد متقاضي با پيگيري از حوزه معاونت دانشجويي با شماره تلفن 53152040 اقدام نمايد*  
  6. فارغ‌التحصيلاني كه هنگام ورود به دانشگاه از سهميه منطقه 2 و 3 استفاده نموده‌اند، ولي حد نصاب نمره قبولي در سهميه منطقه يك را در رشته قبولي كسب نموده‌اند مي‌توانند فرم D3 (دريافت فرم D3)   را تكميل نموده و به اين امور ارسال نمايند، تا پس از مكاتبه با سازمان سنجش، در صورتي كه واجد شرايط منطقه يك باشند ميزان تعهدات آموزش رايگان آن‌ها معادل منطقه يك محاسبه گردد.
  7. استرداد اصل گواهي موقت يا گواهينامه پايان تحصيلات (در صورتي كه قبلاً آن را دريافت نموده باشند)
  8. كپي از صفحه اول شناسنامه (صفحه توضيحات در صورت تغيير در نام يا نام خانوادگي) و كارت ملي
  9.  ارائه فيش بانكي به مبلغ 000ر50 ريال واريز شده به شماره شبای IR410100004101045538165510 نزد بانک مرکزی به نام دانشگاه صنعت نفت (در سراسر كشور قابل پرداخت مي‌باشد)
  10.  اصل گواهي انجام‌ كار با قيد تاريخ شروع به كار و خاتمه كار (فقط براي شاغلين شركت‌هاي تابعه وزارت نفت و سازمان‌هاي دولتي)
  11. كپي آخرين حكم كارگزيني با قيد مدت سابقه كار (براي شاغلين سازمان‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي و وزارت نفت- در برخي ارگان‌ها اين حكم تحت عنوان "اقدامات پرسنلي" بوده و منظور از حكم كارگزيني، حكم يا قرارداد استخدامي نمي‌باشد)
  12. ارائه اصل سابقه بيمه تاييد شده توسط اداره تامين اجتماعي براي كاركنان شركت‌هاي خصوصي الزامي است.

         تبصرهاصل گواهي انجام كار براي متقاضياني كه كاركرد آ‌‌ن‌ها در وزارت نفت مي‌باشد مي‌بايست شامل موارد ذيل باشد:

            الف) تاريخ شروع  و پايان خدمت احتمالي در گواهي درج شده باشد. در صورت ادامه خدمت " تاكنون"قيد شود.

            ب) هرگونه وقفه خدمتي در گواهي قيد شده باشد و در صورت عدم وقفه خدمتي جمله "ضمناً سابقه وقفه خدمتي نداشته است"در گواهي قيد شده باشد.

            ج) گواهي حتماً شامل شماره پرسنلي شركتي باشد.    

    13. ضمناً ثبت‌نام و تكميل اطلاعات در سامانه لغو تعهد آموزش رايگان  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  بر اساس راهنماي موجود در سامانه، از جانب كليه فارغ‌التحصيلان (مربوط به تمام دهه‌هاي تحصيلي به جز رشته پرستاري) الزامي مي‌باشد.

  تبصره: افرادي كه مي‌بايست در اين سامانه ثبت‌نام كنند:

  - افرادي كه تعهد آموزش رايگان آن‌ها با گواهي عدم كاريابي لغو مي‌گردد.

  - افرادي كه داراي سابقه كار و سوابق بيمه نمي‌باشند.

      افرادي كه داراي سابقه كار بوده و تعهدات آن‌ها با اشتغال به كار به طور كامل پوشش داده مي‌شود -

  افرادي كه داراي سابقه كار بوده و بخشي از تعهد آموزش رايگان آن‌ها را پوشش مي‌دهد.
   

   اخذ دانشنامه و گواهينامه موقت طبق هماهنگی قبلی با کارشناس مربوطه به صورت مراجعه حضوری شخص یا وکیل قانونی وی با وکالت نامه محضری امکان پذیر می باشد.

   

   


  لطفاً جهت ارسال مدارك، فقط از طريق پست پيشتاز به آدرس زير، اقدام نمائيد:

  آبادان، بوارده شمالی، ستاد دانشگاه صنعت نفت، کد پستی: 14317-63187

  *روزهاي كاري آموزش كل از شنبه تا چهارشنبه و ساعات پاسخگويي تلفني آموزش كل از ساعت 10 الي 12 مي‌باشد.

   


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0