فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
    تکمیل موارد ستاره دار ( * ) الزامی است.
    * - جنسیت  
    *-میزان تحصیلات  
    *-سن  
     *-تاریخ مراجعه  
     * - نام واحد   
     * - برای چه کاری مراجعه کرده اید؟ (علت مراجعه)  
     * - سهولت رجوع به کارشناس مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟   
     * - اشراف کارشناس به امور مورد تصدی را چگونه ارزیابی می کنید؟  
     * - آیا اطلاع رسانی و راهنمایی های لازم را به صورت شفاهی و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟  
     * - آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟  
     * - در صورت مراجعه مکرر به واحد علت آن کدام یک از موارد زیر بوده است؟  
     و سایر نام ببرید  
     * - نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟  
     نام فرد یا افرادی را که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم بفرمایید  
     در صورت وجود شکایت لطفا آن را مرقوم فرمایید - با ذکر مورد و فرد مورد نظر  
     * - میزان دسترسی شما به مدیران واحد در صورت نیاز چگونه بوده است؟  
     میزان رضایت شما از دستیابی به نتیجه و حصول نهایی چقدر است؟  
     در صورت نارضایتی ، علت نارضایتی شما چه بوده است؟  
     و سایر موارد   
     چنانچه درخواستی خلاف مقررات از شما شده است لطفا آن را مرقوم فرمایید  
     - نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور مرقوم فرمایید  
     در صورت تمایل این قسمت را تکمیل فرمایید  
     - نام و نام خانوادگی  
     - تلفن تماس  
     - پست الکترونیک  
    ارسال

  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0