فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
  تکمیل موارد ستاره دار ( * ) الزامی است.
  * - جنسیت  
  *-میزان تحصیلات  
  *-سن  
   *-تاریخ مراجعه  
   * - نام واحد   
   * - برای چه کاری مراجعه کرده اید؟ (علت مراجعه)  
   * - سهولت رجوع به کارشناس مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟   
   * - اشراف کارشناس به امور مورد تصدی را چگونه ارزیابی می کنید؟  
   * - آیا اطلاع رسانی و راهنمایی های لازم را به صورت شفاهی و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟  
   * - آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟  
   * - در صورت مراجعه مکرر به واحد علت آن کدام یک از موارد زیر بوده است؟  
   و سایر نام ببرید  
   * - نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟  
   نام فرد یا افرادی را که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم بفرمایید  
   در صورت وجود شکایت لطفا آن را مرقوم فرمایید - با ذکر مورد و فرد مورد نظر  
   * - میزان دسترسی شما به مدیران واحد در صورت نیاز چگونه بوده است؟  
   میزان رضایت شما از دستیابی به نتیجه و حصول نهایی چقدر است؟  
   در صورت نارضایتی ، علت نارضایتی شما چه بوده است؟  
   و سایر موارد   
   چنانچه درخواستی خلاف مقررات از شما شده است لطفا آن را مرقوم فرمایید  
   - نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور مرقوم فرمایید  
   در صورت تمایل این قسمت را تکمیل فرمایید  
   - نام و نام خانوادگی  
   - تلفن تماس  
   - پست الکترونیک  
  ارسال

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0