دفتر نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت

معرفي دفتر نظارت،ارزيابی و تضمین کیفیت دانشگاه

1) انجام بررسي‌ها و مطالعات لازم جهت تهيه و پيشنهاد سياست‌هاي آموزشي

2) پايش و نظارت بر حسن انجام كيفيت آموزش و تهيه و تنظيم  گزارش‌هاي مرتبط در سطح دانشگاه

3) انجام بررسي‌هاي لازم به منظور تدوين و تنظيم ضوابط و استانداردهاي آموزشي

4) برنامه‌ريزي لازم جهت سنجش و نظارت بر برنامه‌هاي آموزشي

5) مديريت سامانه هوشمند توسعه آموزش عالي دانشگاه (دفتر گسترش آموزش عالي)

6)  بررسي تشكيل رشته‌هاي جديد در دانشگاه و تائيد آن در شوراي آموزشي و نيز شوراي دانشگاه

7)  بررسي‌هاي لازم در زمينه آئين‌نامه‌هاي آموزشي و ارائه نظرات و پيشنهادهاي اصلاحي

8) انجام برنامه‌ريزي لازم به منظور تشکيل شوراي آموزشي دانشگاه (دبير جلسات شوراي آموزشي دانشگاه) و اعلام نتايج آن به واحدهاي مربوط

9)  تهيه و تنظيم تقويم دانشگاهي و ابلاغ آن به دانشكده‌­ها

10)  تائيد مدارك تحصيلي اعضاء هيات علمي مدعو

11)  تائيد برنامه هفتگي ارسالي از دانشكده­‌ها و نظارت عاليه بر تشكيل كلاس‌ها

12)  رسيدگي به شكايات واصله در مورد دروس و اساتيد مربوطه

13)  نظارت بر كمينه، بيشينه و معدل نمرات هر درس/ استاد در دانشكده‌­ها

14)  تاييد اسناد حق‌التدريس اعضاء هيات علمي و اساتيد مدعو

15)  بررسي، اصلاح  و بروز رساني قوانين پرداخت حق‌التدريس و طرح نتايج در شوراي آموزشي دانشگاه

16) پيگيري امور مربوط به استعدادهاي درخشان


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0