نمایش گروه اموزشی در دانشگاه خاص

  ردیف:  
  نام گروه آموزشی:   ابزار دقیق و اتوماسیون
   مدیر گروه:  دکتر مهدی شهبازیان
   تعداد اعضا:  3
   تلفن:  06135551021
   فکس:  
  نام دانشکده:  دانشکده نفت اهواز
  توضیحات:  
  نشانی الکترونیکی  
    
بازگشت

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه صنعت نفت می باشد
5.7.5.0
V5.7.5.0