نمایش گروه اموزشی در دانشگاه خاص

  ردیف:  
  نام گروه آموزشی:   مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
   مدیر گروه:  دکتر ایمان دانایی
   تعداد اعضا:  5
   تلفن:  06153329937
   فکس:  
  نام دانشکده:  دانشکده نفت آبادان
  توضیحات:  
  نشانی الکترونیکی  
    
بازگشت

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه صنعت نفت می باشد
5.7.5.0
V5.7.5.0