پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مهدی قاسمی، مربی

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

دانشکده: نفت آبادان
گروه آموزشی : مهندسی اکتشاف
تلفن: 35000000-061
پست الکترونيک : ghasemi@put.ac.ir


بیوگرافی

فعالیت های پژوهشی

پایان نامه ها و رساله ها

دروس ارائه شده

برنامه هفتگی

افتخارات


مستندات

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0