رو عنوان : طي احكام جداگانه‌اي؛
عنوان : "معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی" و "معاون دانشجویی و فرهنگی" دانشكده نفت اهواز منصوب گردیدند
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ 
ساعت : ۱۰:۵۳:۱۹
منبع خبر : روابط عمومي دانشگاه

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه صنعت نفت می باشد
5.1.0.0
V5.1.0.0