دریافت گواهینامه موقت

مدارك لازم جهت تحويل گواهينامه موقت :

(براي متقاضياني كه تعهد آموزش رايگان آنها به قوت خود باقي باشد.گواهينامه موقت قابليت ترجمه ندارد و براي داخل كشور قابل استفاده مي باشد. ضمنا مدت زمان لازم براي آماده سازي گواهينامه موقت حداكثر 10 الي 15 روز مي باشد.)

  1. 1-تكميل فرم تقاضاي گواهينامه موقت پايان تحصيلات (دريافت فرم  G1)  

  2. 2- كپي پشت‌ و روي كارت پايان خدمت يا معافيت سربازي
  3. 3- كپي از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي

  4. 4-يك قطعه عكس 4*3

  5. 5- ارائه فيش بانكي به مبلغ 000ر10 ريال واريز شده به شماره 1041543627 نزد بانك تجارت شعبه مركزي آبادان به نام حساب بازيافتي دانشگاه صنعت نفت

  6. 6- ارائه تسويه حساب از حوزه معاونت دانشجوئي دانشگاه براي كليه فارغ التحصيلان الزامي است.(دريافت فرم و مدارك امور دانشجويي ).                

لطفا جهت ارسال مدارك فقط از طريق پست پيشتاز به آدرس زير،اقدام نماييد:

آبادان، بريم، فلکه پتروشيمي، دانشگاه صنعت نفت ، کد پستی: 61118-63146
اصل گواهينامه موقت پايان تحصيل فارغ‌التحصيلان  فقط به شخص صاحب مدرك و در موارد استثنا با ارائه وكالت نامه رسمي به وكيل تام‌الاختيار وي تحويل داده خواهد شد 


5.1.0.0
V5.1.0.0