روند دریافت دانشنامه

مدارك لازم جهت تحويل دانشنامه (مقطع كارشناسي ) و گواهينامه (مقطع كارداني):
(براي متقاضياني كه هيچ گونه تعهدي ندارند (وزارتين نفت و علوم،تحقيقات و فناوري) .دانشنامه قابل ترجمه مي باشد و براي داخل كشور و ارائه به خارج از كشور  قابل استفاده مي باشد. ضمنا حداكثر زمان لازم براي آماده سازي مدارك يك ماه مي باشد.)

 1. 1- تكميل فرم تقاضاي دريافت دانشنامه يا گواهينامه (دريافت فرم  D1)   
 2. 2- تكميل فرم تقاضاي دريافت دانشنامه براي فارغ‌التحصيلان رشته پرستاري(دريافت فرم)  
 3. 3- كپي پايان طرح براي فارغ التحصيلان رشته پرستاري
 4. 4-كپي پشت و روي كارت پايان خدمت يا معافيت سربازي براي فارغ‌التحصيلان ذكور
 5. 5-اخذ تسويه حساب از حوزه معاونت دانشجوئي دانشگاه صنعت نفت براي كليه فارغ التحصيلان الزامي
  مي باشد.(دريافت فرم و مدارك امور دانشجويي ).   
 6. 6-فارغ‌التحصيلاني كه هنگام ورود به دانشگاه از سهميه منطقه 2 و 3 استفاده نموده‌اند، ولي حد نصاب نمره قبولي در سهميه منطقه يك را در رشته قبولي كسب نموده‌اند مي‌توانند (دريافت فرم D3)  را تكميل نموده و به اين امور ارسال نمايند، تا پس از مكاتبه با سازمان سنجش، در صورتيكه واجد شرايط منطقه يك باشند ميزان تعهدات آموزش رايگان آنها معادل منطقه يك محاسبه گردد .
 7. 7- استرداد اصل گواهي موقت يا گواهينامه پايان تحصيلات (درصورتي كه قبلاً آن را دريافت نموده باشند)
 8. 8- كپي از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي
 9. 9- ارائه فيش بانكي به مبلغ 000ر50 ريال واريز شده به شماره حساب 1041543627 نزد بانك تجارت شعبه مركزي آبادان به نام حساب بازيافتي دانشگاه صنعت نفت
 10. 10- اصل گواهي انجام‌كار با قيد تاريخ شروع به كار و خاتمه كار 

        تبصره 1:  ارائه سابقه بيمه تاييد شده توسط اداره تامين اجتماعي براي كاركنان شركت هاي خصوصي الزامي است.

       تبصره 2 اصل گواهي انجام كار براي متقاضياني كه كاركرد آنها در وزارت نفت مي باشد
                            مي بايست شامل موارد ذيل باشد:

          الف)تاريخ شروع  و پايان خدمت احتمالي در گواهي درج شده باشد.در صورت ادامه خدمت " تاكنون"قيد شود.

           ب) هرگونه وقفه خدمتي در گواهي قيد شده باشد و در صورت عدم وقفه خدمتي جمله "ضمناً سابقه وقفه خدمتي نداشته است"در گواهي قيد شده باشد .

            ج) گواهي حتماً شامل شماره پرسنلي شركتي باشد.    

11- ضمنا ً ثبت نام و تكميل اطلاعات در سامانه لغو تعهد آموزش رايگان  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  بر اساس راهنماي موجود در سامانه ، از جانب كليه فارغ التحصيل الزامي مي‌باشد. بعد از مشاهده تاييد نهايي درخواست در سامانه از طريق وزارت علوم ، كد فرايند مربوطه را يادداشت و پس از آن به منظور هماهنگي جهت دريافت اصل مدارك تحصيلي با دانشگاه تماس بگيريد .

تبصره: افرادي كه مي بايست در اين سامانه ثبت نام كنند :
-افرادي كه تعهد آموزش رايگان آنها با گواهي عدم كاريابي لغو مي گردد .
- افرادي كه داراي سابقه كار و سوابق بيمه نمي باشند .
 •  .افرادي كه داراي سابقه كار بوده و تعهدات آنها با اشتغال به كار به طور كامل پوشش داده مي شود -
-افرادي كه داراي سابقه كار بوده و بخشي از تعهد آموزش رايگان آنها را پوشش مي دهد .

 


   لطفا جهت ارسال مدارك فقط از طريق پست پيشتاز به آدرس زير،اقدام نماييد:

 

آبادان، بريم، فلکه پتروشيمي، دانشگاه صنعت نفت، کد پستی: 61118-63146
خواهشمند است قبل از هرگونه مراجعه حضوري جهت تحويل مدارك با تلفن كارشناسان امور فارغ التحصيلان و در ساعات اعلام شده هماهنگي به عمل آوريد.

 » توجه: حسب دستورالعمل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اصل دانشنامه پايان تحصيلات و ريزنمرات فارغ‌التحصيلان (در صورت عدم داشتن تعهد و بدهي) فقط به شخص صاحب دانشنامه و در موارد استثنا با ارائه وكالت نامه رسمي به وكيل تام‌الاختيار وي تحويل داده خواهد شد (هنگام مراجعه جهت اخذ دانشنامه ارائه اصل شناسنامه و اصل كارت پايان خدمت يا معافيت الزامي مي‌باشد)

 اداره كل امور آموزشي دانشگاه 


5.1.0.0
V5.1.0.0