چهارشنبه, 1 آذر 1396

صفحه شخصي عباس عليمرادي شريف آبادي

     دانشگاه صنعت نفت   اعضای هیات علمی  عباس عليمرادي شريف آبادي

معاون پشتیبانی و عمرانی دانشگاه  عباس عليمرادي شريف آبادي
 
 دکتری حسابداري

 عضو هیات علمی گروه مديريت در صنايع نفت 

 تلفن : 000000-021

 نمابر : 000000-021

 پست الكترونيكي : Alimoradi@put.ac.ir


 


Curriculum Vitae

نام و نام خانوادگي: عباس عليمرادي شريف آبادي
نام پدر: ابراهيم
تاريخ تولد: 1/4/1349
محل تولد: ملاير

تحصيلات

 • فوق ليسانس حسابداري- دانشگاه علامه طباطبايي-1375
 • ليسانس حسابداري- دانشگاه صنعت نفت-1372

سوابق کاري

 • معاون پشتيباني و عمراني دانشگاه صنعت نفت از 14/8/86 تا   /  /
 • دبير هيات رئيسه و مشاور پشتيباني و عمراني دانشگاه صنعت نفت از 2/11/85 تا   /  /
 • معاون پشتيباني و عمراني دانشگاه صنعت نفت از 23/5/82  تا 2/11/85
 • ذيحساب دانشگاه صنعت نفت از 10/10/80 تا 14/7/82
 • مسئوليت مالي و اداري دانشگاه صنعت نفت از 7/8/73 تا     15/10/76
 • مسئوليت امور مالي دانشکده حسابداري دانشگاه صنعت نفت از 7/8/73 تا 15/10/76
 • کارمند ستادي امور مالي پالايش و پخش از بدو استخدام        12/2/73 تا 7/8/73

سوابق آموزشي

 • عضويت در هيات علمي دانشکده نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت از سال 76 تا کنون
 • تدريس دروس حسابداري مقطع کارشناسي، دانشگاه پيام نور واحد آباده سال 75
 • تدريس دروس حسابداري مقطع کارشناسي، دانشگاه آزاد واحد ملاير سال 75
 • تدريس دروس حسابداري مقطع کارشناسي، دانشگاه آزاد واحد رودهن سال 74

کميسيون  و کميته فني

 • عضويت در شوراي مديريت مرکز آموزشي حسابداران خبره مديريت(CIMA)
 • عضويت در انجمن حسابداري ايران
 • عضويت در انجمن حسابداران خبره مديريت
 • عضويت در کميسيون معاملات دانشگاه صنعت نفت


مقاله، کتاب
ترجمه مقاله "وداع با اصول حسابداري" مجله حسابدار- شماره41- سال 81
ترجمه کتاب اقتصاد کشورهاي در حال توسعه عليمرادي، اطيابي و اسماعيلي  - 1380 
بررسي موانع استقرار سيستم حسابداري تورمي در ايران- سال 1376- پايان نامه فوق ليسانس- گروه حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي
پروژ ه هاي انجام شده
عنوان: بازنگري و اصلاح دوره هاي آموزشي مالي و حسابداري شرکت ملي صنايع پتروشيمي
موضوع: بازنگري عناوين، سرفصلها و محتواي 47 دوره آموزشي (رشته هاي مالي و حسابداري) حين خدمت شرکت ملي صنايع پتروشيمي و همچنين تعيين منابع و ماخذ و سطوح برگزاري دوره ها و شرايط شرکت کنندگان در دوره و انتظارات از کساني که دوره ها را خواهند گذراند.DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8