دریافت گواهینامه موقت

مدارك لازم جهت تحويل گواهينامه موقت:

**براي متقاضياني كه تعهد آموزش رايگان آن‌ها به قوت خود باقي باشد، گواهينامه موقت قابليت ترجمه ندارد و براي داخل كشور قابل استفاده مي‌باشد.

**مدت زمان لازم براي آماده‌سازي گواهينامه موقت، حداكثر 10 الي 15 روز مي‌باشد.

**كليه مدارك به صورت پستي به دانشگاه ارسال گردد.

  1. تكميل فرم تقاضاي گواهينامه موقت پايان تحصيلات (دريافت فرم G1)  

  2. كپي پشت‌ و رو كارت پايان خدمت يا معافيت سربازي
  3. كپي از صفحه اول شناسنامه (صفحه توضيحات در صورت تغيير نام و نام خانوادگي) و كارت ملي

  4. يك قطعه عكس  4*3 

  5. ارائه فيش بانكي به مبلغ 000ر10 ريال، واريز شده به شماره 1041543627 نزد بانك تجارت شعبه مركزي آبادان به نام حساب بازيافتي دانشگاه صنعت نفت (در سراسر كشور قابل پرداخت مي‌باشد)

  6. نامه عدم بدهي به صندوق رفاه از حوزه معاونت دانشجوئي دانشگاه براي كليه فارغ‌التحصيلان الزامي است. (دريافت فرم و مدارك امور دانشجويي)     *پيگيري در خصوص ارجاع اين نامه به اداره كل امور آموزشي، توسط فرد متقاضي از حوزه معاونت دانشجويي صورت مي‌گيرد*                                                                                                                                      

اصل گواهينامه موقت پايان تحصيل فارغ‌التحصيلان، فقط به شخص صاحب مدرك و در موارد استثنا با ارائه وكالت‌نامه رسمي به وكيل تام‌الاختيار وي تحويل داده خواهد شد. ارسال گواهينامه موقت از طريق پست از جانب اين امور امكان‌پذير نمي‌باشد. ضمناً قبل از مراجعه حضوري، با كارشناس مربوطه هماهنگ نمائيد.           

 

آدرس پستي جهت ارسال مدارك:

آبادان، بوارده شمالي، دانشگاه صنعت نفت، کد پستی: 14317-63187


5.1.0.0
V5.1.0.0