خانه نشريات دانشجويي

به منظور هماهنگي فعاليت نشريات دانشگاهي و ارائه امكانات، اين مجموعه راه‌اندازی شده است. دانشجويان مي‌توانند در محدوده دانشگاه و با رعايت ضوابط، فعاليت مطبوعاتي داشته باشند.

فعالیت‌های خانه نشريات:

- برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي
- راه‌اندازی كتاب خانه تخصصي روزنامه‌نگاری
- تهيه آرشيو كامل نشريات به صورت مكتوب و الكترونيكي


ليست نشريات دانشجويي دانشگاه

كارگاه آموزشي نشريات

5.1.0.0
V5.1.0.0