منوی اصلی

  سیاست ها و استراتژی آموزشی

  استراتژی ها و راهکارهای معاونت

  الف) ایجاد ارتباط نزدیک با صنعت

  1-شناسایی شرکت های هدف( درون صنعت+ برون صنعت)

  2- تهیه فهرست شرکت هائی که طرف قرارداد هستند

  3- شناسائی شرکت هایی که طرف قرارداد نیستند

  4-تشکیل بانک اطلاعاتی شرکت ها

    الف- برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان

             ب- انعقاد تفاهم نامه همکاری

    ج- پایش تفاهم نامه و انعقاد قرارداد و نظارت

              د- کنترل و اخذ بازخورد از شرکت ها ( برگزاری جلسات هماهنگی ماهیانه یا سه ماهه)

   ب) توسعه ظرفیت های دانشگاه( زیر ساختهای لازم)

  1- شناسائی دوره های مورد نیاز کوتاه مدت و بلند مدت صنعت

  2- تشکیل بانک اطلاعاتی مدرسین دوره های حین خدمت( دانشگاهی و صنعتی)

  3- توسعه فضاهای مناسب دوره های حین خدمت در سطوح مختلف(1- فضاهای موجود  2- 4- شناسایی  فضاهای جدید)

  5- توسعه فناوری های مناسب(جدید)

  6- توسعه رویکردهای جدید و نوین آموزش در یادگیری و آموزش حرفه ای کارکنان

  7- تشکیل انجمن مدرسین صنعت نفت و گروههای مجازی جهت انتقال تجربیات(باشگاه 1- مدرسین)

  8- اصلاح نظام پرداخت مدرسین

  9- نظام جبران خدمات حوزه معاونت ضمن خدمت

   طراحی

   ج) توسعه بازاریابی و امور تبلیغاتی

  1- برگزاری مصابحه ها

  2- طراحی سایت

  3- طراحی ابزارهای بازاریابی و تبلیغات

  4- تهیه هدایای تبلیغاتی

  5- تدوین راهکارهای جذب و ایجاد انگیزه آموزش شرکتها

   

   
  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0