رو عنوان : با چشم‌انداز پنج‌ساله؛
عنوان : سند راهبردی دانشگاه صنعت نفت منتشر شد
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ 
ساعت : ۱۲:۱۸:۲۵
منبع خبر : روابط عمومي دانشگاه

امتیاز :  ۲.۲۵ |  مجموع :  ۴

اين سند، اولین برنامه راهبردی دانشگاه صنعت نفت بوده که در تهیه و تدوین آن به ویژگی‌ها و ملاحظات مهمی توجه شده است. برنامه راهبردی دانشگاه به ‌گونه‌ای تهیه و تدوین شده است که نقشه راه دانشگاه را به ‌درستی و با درک و تکیه بر شرایط و واقعیت‌های صحنه کار ترسیم نماید. بدین ترتیب، امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود دانشگاه در جهت تقویت و بهبود شاخص‌های کیفی تعریف ‌شده در برنامه راهبردی فراهم می‌گردد. در تدوین این برنامه، سعی شده است تا به دغدغه‌ها و مشکلات جاری دانشگاه در قالب سئوالات جدی موجود در زمینه‌ی مسائل مربوط به تمامی حوزه‌های تخصصی دانشگاه نظیر آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اداری و مالی توجه گردد. مدل اجرایی کار با بهره‌گیری از الگوی پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مهرماه 1393 در نظر گرفته شده است.

به منظور جلب مشاركت همه دست‌اندركاران در سطوح مختلف دانشگاه و ايجاد زمينه‌هاي تحقق برنامه‌ريزي راهبردي، بررسي و تدوين اين برنامه با بهره‌گيري از يك فرآيند سه سطحي در دانشگاه شامل شوراي تخصصي دانشگاه، هيات رئيسه دانشگاه و دبيرخانه سند راهبردي دانشگاه انجام گرديد.

اهداف كلان و عملياتي دانشگاه، در هفت حوزه به شرح ذيل ارائه شده است:

- حوزه سطح فعاليت‌ها و عملكرد

- حوزه خدمات آموزشي

- حوزه خدمات پژوهشي، فناوري و نوآوري

- حوزه خدمات دانشجويي و فرهنگي

- حوزه توسعه زيرساخت‌ها و مديريت منابع

- حوزه ارتباط با صنعت

- حوزه روابط بين‌الملل

اين سند با افقي پنج‌ساله (1402-1398) داراي 19 هدف كلان و 65 هدف عملياتي بوده كه در 5 فصل شامل كليات، سند چشم‌انداز و بيانيه ماموريت دانشگاه، ارزيابي عملكرد دانشگاه با استفاده از تحليل‌هاي استراتژيك، تدوين اهداف راهبردي و كلان دانشگاه و برنامه عملياتي دانشگاه در سال 1398 تنظيم شده است.بازگشت           چاپ چاپ         
 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه صنعت نفت می باشد
5.1.0.0
V5.1.0.0