عنوان : مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب شد
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ 
ساعت : ۱۶:۲۹:۴۵
منبع خبر : روابط عمومي دانشگاه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه صنعت نفت می باشد
5.1.0.0
V5.1.0.0