عنوان : جوابیه دانشگاه صنعت نفت به روزنامه همشهری در خصوص خبر منتشر شده مربوط به دانشگاه صنعت نفت
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ 
ساعت : ۱۷:۵۷:۱۱
منبع خبر : روابط عمومي دانشگاه

امتیاز :  ۳.۵۰ |  مجموع :  ۲

 

 

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه صنعت نفت می باشد
5.1.0.0
V5.1.0.0