عنوان : سرپرست مدیریت مالی دانشگاه منصوب گردید
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ 
ساعت : ۱۶:۲۰:۴۴
منبع خبر : روابط عمومي دانشگاه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه صنعت نفت می باشد
5.1.0.0
V5.1.0.0