رو عنوان : در راستاي همكاري‌هاي پژوهشي و آموزشي؛
عنوان : دانشكده نفت تهران و پژوهشكده بیمه تفاهم‌نامه همكاری مشترك امضاء كردند
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ 
ساعت : ۱۴:۵۰:۲۷
منبع خبر : روابط عمومي دانشگاه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

طرح‌ها و پروژه‌هــاى صنعت نفت، گاز و پتروشــيمى به ويژه در بخش بالادســتى به خاطر وجود عناصر نامطمئن، نامشــخص و پيچيدگى‌هــاى خاص اكتشــاف، توســعه و بهره‌بــردارى و توليــد، از ريســك‌هاى فراوانى برخوردار است. با وجود اينكه صنعت نفت، گاز و پتروشيمى، صنعت اصلى كشور به حساب مى‌آيد توســعه صنعت بيمه در آن مغفول مانده و به جز موارد محدودى، صنعت بيمه داخلى به دنبال كســب دانــش براى تحت پوشــش قرار دادن اين ريســك‌ها و تناسب آن‌ها با مقررات داخلى و خارجی نبوده اســت. جهت شناخت و توسعه بهره‌گیری از بیمه نامه‌ی تخصصی بیشتر در صنعت نفت و گاز برای پوشش قرار دادن ریسک‌های متنوع این صنعت، طراحی و گسترش فعالیت‌های پژوهشی کاربردی و آموزش‌های حرفه‌ای تقاضامحور در این حوزه ضروری است.
با توجه به ضرورت توسعه بیمه نفت و گاز و نیاز سنجی اولویت‌های تحقیقات کاربردی و تقاضا محور در این حوزه، دانشکده نفت تهران با پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج. ا. ا) تفاهم‌نامه همکاری امضاء نمودند. هدف از این تفاهم‌نامه، ایجاد و گسترش زمینه‌ همکاری‌هاي پژوهشی و آموزشي در حوزه بیمه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد.

با انعقاد این تفاهم‌نامه، طرفین ضمن بهره‌گیری از منابع و امکانات در اختیار، در چارچوب‌های تعیین شده در ارتقاء توانمندی‌های تخصصی صنعت بیمه نفت، گاز و پتروشیمی همکاری خواهند داشت. برگزاری دوره‌های حرفه‌ای مورد نیاز شاغلین صنعت نفت در حوزه بیمه نفت و گاز نیز از دیگر برنامه‌های همکاری طرفین می‌باشد.
این تفاهم‌نامه در روز یکشنبه مورخ 1396/10/17 در دفتر ریاست دانشکده نفت تهران منعقد گردید.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه صنعت نفت می باشد

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0